Veenklank.nl

Welkom bij Vergadering van gelovigen in Veenendaal. In het kort vertellen wij u wat wij geloven en doen. Wij geloven dat Jezus Christus, de Zoon van God, naar deze aarde is gekomen om de kloof tussen God en mensen te overbruggen. Dit heeft Hij gedaan door voor onze zonden te sterven en uit de dood op te staan, zodat we vergeving van zonden en eeuwig leven kunnen ontvangen. Ieder die in Hem gelooft, heeft eeuwig leven en gaat niet verloren (Joh. 3:16). Wij kunnen God beter leren kennen uit de Bijbel, het Woord van God, waarnaar we willen leven.

Elke zondag komen wij samen en vieren het avondmaal, waarbij we de Heer Jezus danken en prijzen voor wat Hij heeft gedaan en wie Hij is. Onder leiding van de Heilige Geest openen we Gods Woord, spreken gebeden uit en zingen liederen tot eer van onze Heiland.

Wij willen in praktijk brengen wat in de Bijbel staat: “Hoe is het dan, broeders? Wanneer u samenkomt, heeft ieder een psalm, heeft een leer, heeft een openbaring, heeft een taal, heeft een uitlegging; laat alles gebeuren tot opbouwing (1 Corinthiers hoofstuk 14 vers 26).

Door de week komen we bij elkaar om te bidden of de Bijbel te bestuderen. Daarnaast organiseren wij lezingen, doopsamenkomsten en andere activiteiten.


Log in formulier