Lezingen


Komst van Christus

De heer Wim Zwitser uit Groningen heeft op zaterdag 10 juni 2017 een lezing gehouden  over het onderwerp 'De komst van Christus en de opname van de Gemeente' in de zaal van activiteitencentrum De Eglantier (Veens), Rederijkers 1 in Veenendaal. 

De terugkeer van Jezus Christus is een belofte, die vast en zeker vervuld zal worden. Voor de oprechten zal het licht opgaan in de duisternis, zegt de Bijbel. De gelovigen in Christus zullen als eertijds Henoch, worden weggenomen van de aarde. Wim Zwitser: Henoch en Noach zijn geweldige voorbeelden voor elke gelovige van vandaag. Beiden wandelen met God en beiden spreken vrijmoedig over de komst van de Heer. De één wordt weggenomen en de ander bouwt een ark tot behoudenis van zijn huis. Het feit dat Henoch er ineens niet meer is, spoort ons aan om uit te zien naar de opname van de gemeente. Dat is het geweldige moment waarop de Heer Jezus ons in het Vaderhuis brengt, het moment waarop wij thuiskomen. De grote vraag is: wat betekent deze verwachting in ons leven van elke dag?
De spreker geeft ook namens de organisatie Het Zoeklicht in het land lezingen over de bijbelse toekomstverwachting.

Van de lezing en de vragenbeantwoording is een opname gemaakt die gratis te verkrijgen is. Heeft u belangstelling neem dan contact op via onderstaaand adres.

Nadere informatie bij C.A. Langeveld, langeveld at solcon.nl   tel. (nul zes) 1286 5556